ECM Global - Go Big Together

ECM Services

Dịch vụ của chúng tôi

Các tài liệu chia sẻ eCommerce miễn phí

Dành cho cộng đồng kinh doanh eCommerce Việt Nam

Dịch vụ đăng kí thành lập doanh nghiệp Singapore

Thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Our Partners

Đối tác nói gì về chúng tôi

ECM PORTFOLIO

Event Online - Offline đã triển khai

Ban Lãnh Đạo

Phát triển thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thương mại điện tử như: thành lập doanh nghiệp, cổng thanh toán shopify..., chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng luôn là kim chỉ nam mà đội ngũ sáng lập ECM Global hướng tới để hoàn thành sứ mệnh của công ty

NGÔ THÀNH

Founder, Chief Executive Officer

Nguyễn Hoàng Phúc

Co-Founder, Chief Financial Officer

Phùng Như Thành

Co-Founder, Chief Creative Officer

Trần Peter

Chief Customer Officer

Phan Tiến Bình

Chief Tech. Officer

Trần Văn Hiểu

Chief Marketing Officer
Contact Us

Thông tin chi tiết

Hotline:

0334 816 561